Etusivu [[BR]]Framsida      Toimintalinja

KRS-JUDON TOIMINTALINJA

Visio

Vision perusteet: Judoseuramme on pieni. Resursseihin nähden tarjoamme monipuolista judoa vapaaehtoisvoimin.

Visio: Säilyttää paikkakunnalla elinvoimainen judotoiminta.

 

Eettiset linjaukset

 • Kaikkia lapsia kannustetaan taitotasosta riippumatta.

 • Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.

 • Seurassa ei hyväksytä kiusaamista tai syrjintää.

 • Seuran toiminnassa korostetaan hyviä käytöstapoja ja toisten kunnioitusta.

 • Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.

 

KRS-judon toiminnan tavoitteet

1 Kasvatukselliset tavoitteet

Seuran toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisyyden, keskittymiskyvyn, sosiaalisten taitojen ja hyvien käytöstapojen kehittäminen. Kuri, ahkeruus, pitkäjänteisyys ja keskittymiskyky ovat judoharrastajalle tavoiteltavia ominaisuuksia. Judoharrastuksen alussa aikaa kuluu psyykkisesti ja fyysisesti raskaaseen kaatumisharjoitteluun ennen kuin voidaan turvallisesti siirtyä mielenkiintoisempiin aiheisiin. Opetuksen seuraaminen aiheuttaa joskus suuria vaatimuksia oppilaiden pitkäjänteisyydelle ja keskittymiskyvylle. Taidokkaasti etenevän opetuksen avulla voidaan vähentää turhautumista, kunnes oppilaat oppivat odottamaan tuloksia pidempään.
 
Seurassamme pyritään edistämään myös sosiaalisia taitoja, joita ovat empatia eli toisen asemaan asettuminen, parin kunnioittaminen, hänestä huolehtiminen ja luottaminen, ylpeys judojoukkoon kuulumisesta, seuraaminen ja johtaminen, vuoron odottaminen ja yhteen tahtiin toimiminen, kohteliaisuus, avuliaisuus, reilu peli ja sääntöjen noudattaminen. Judossa pyritään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ”repimään ja riuhtomaan” väsymiseen asti. Parhaimmillaan aggression ja energian purkaminen raskaaseen suoritukseen voi vähentää häiriökäyttäytymistä.
 
Sääntöjen noudattaminen kuuluu kaikkeen urheiluun ja myös judossa sillä on tärkeä rooli. Judofilosofia kehottaa hiomaan taitoja yhdessä ja toinen toistaan neuvoen. Sääntöjen tarkoituksena on ohjata ystävällisyyteen ja vastuuseen omasta ja parin kehittämisestä, mikä tuo usein osanottajien parhaat puolet esiin. Samalla omat ongelmat tuntuvat pienemmiltä, kun voi auttaa toisia. Erityisen hyvin sosiaalisten taitojen opettaminen ja harjoittelu onnistuu judossa, joka on suunniteltu kasvatuksen välineeksi.
 

2 Urheilulliset tavoitteet

Seuramme tavoitteena onmonipuolinen fyysinen kasvatus, johon kuuluvat urheilulliset, psykomotoriset ja judolliset taidot. Judoharjoitukset tarjoavat kaikille osallistujille monipuolista liikuntaa, joka vaatii ja kehittää tasapuolisesti (lihas)kestävyyttä, voimaa, nopeutta, notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Judon harjoittelun yhtenä tavoitteena on, että mieli saisi hallitakseen mahdollisimman hyväkuntoisen kehon. Seurassa pyritään edistämään urheilullista elämäntapaa ja luovuutta sekä lisäämään tietoa elimistön ja suorituskyvyn rajoista, toiminnan seurausten ymmärtämisestä sekä kuntoilu- ja harjoittelumenetelmistä.

Psykomotorisiataitoja, joita pyritään kehittämään, ovat aerobinen kestävyys, lihasvoima ja koordinaatio, tasapaino, notkeus, nopeus, ketteryys sekä kehon hahmottamiskyky (aistikoordinaatio). Judollisia taitoja ovat esimerkiksi kaatuminen taakse, sivulle ja eteen, antautuminen, kannatus, oikea nostotekniikka, kielletyt liikkeet, judogin ja vyön pukeminen, seisonta-asennot, otteet, liikkuminen pystyssä ja matossa, kääntyminen, horjutus, sidonnat, vyörytykset ja heitot, yksin-, toisto- ja otteluharjoittelu, joustamisen, maksimaalisen tehon ja yhteistyön periaatteet sekä dojo (=judosalin) -käytös matolla ja siviilissä. Judoon kytkeytyvät suuret periaatteet ja niiden omaksuminen vaativat pitkäaikaista harjoittelua ja judo-opetusta.

 

3 Terveisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Seurassamme kannustetaan nuoria terveisiin elämäntapoihin antamalla tietoa terveistä elämäntavoista ja toimimalla myös itse esimerkkinä. Seurassamme pyritään antamaan tietoa muun muassa seuraavista terveisiin elämäntapoihin liittyvistä asioista: hyvä ravinto, nautintoaineiden välttäminen, päihteettömyys, pukeutuminen, puhtaus, kehonhuolto sekä pienten kolhujen ja naarmujen hoito. Myös hyvän hygienian noudattamin on tärkeää. Ennen harjoituksia osanottajat ohjataan jalkojen pesuun. Jalkojen pesu on kohteliaista harjoittelutovereita kohtaan ja estää samalla jalkasienten leviämistä. Harrastajan on myös huolehdittava judopuvusta ja harjoittelutilan puhtaudesta.

 

4 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyviä tavoitteita ovat seurassamme itsetunnon ja itseluottamuksen kohottaminen onnistumisen elämyksiä tarjoamalla sekä liikunnan tarjoama hauskuus, liikunnan ilo ja jännitys. Judoharjoittelun avulla voidaan myös irtautua arkielämän murheista. Judoharjoittelu vaatii sujuakseen täydellistä keskittymistä, jolloin ajatukset eivät voi harhailla arkisissa huolissa ja stressaavissa asioissa, minkä vuoksi judo tarjoaa tehokkaan keinon rentoutumiseen. Opetamme myös tervettä kilpailu-henkeä, oikeaa suhtautumista voittoon ja tappioon, itsehillintää sekä aggressiivisuuden kontrollointia ja kanavointia, jotka kaikki parantavat elämänlaatua myös judosalin ulkopuolella.

 

5 Eettiset tavoitteet

Eettisten tavoitteiden ja kohteliaan käytöksen toteutumisesta ohjaa seurassamme osaltaan judon sali-etiketti. Judon salietikettiin kuuluu kumarrus parille harjoittelun alussa ja lopussa. Alkukumarrus sisältää lupauksen reilusta pelistä ja loppukumarrus kiitoksen hyvästä vastuksesta. Ulkoisen käytöksen hallinnan uskotaan judossa johtavan ajan myötä myös itsensä sisäiseen hallintaan.

Tilanteiden arvaamattomuus kamppailulajissa opettaa kunnioittamaan myös heikompien suorituksia ja tervettä realistista suhtautumista väliaikaisiin voittoihin, tappioihin tai pikku kolhuihin. Selityksiä, joissa omat huolimattomuusvirheet laitetaan toisten syyksi, ei judomatolla kuunnella. Parhaimmillaan laji opettaa rehelliseksi, vilpittömäksi ja rohkeaksi kaikissa tekemisissä.

 
 
 

Käytännön toimintatapoja seurassa:

 • Harjoitukset pidetään kahdesti viikossa. Junioreilla harjoitusten kesto on noin 1 tunti, aikuisilla 1,5–2 tuntia. Kesällä harjoittelussa on tauko.

 • Seuran jäsenmaksu on 115€/vuosi, joka kattaa vakuutuksen.

 • Ajankohtaisista asioista tiedotetaan harjoitusten yhteydessä, kotiin annettavilla tiedotteilla, judosalin ulko-ovessa olevilla ilmoituksilla, sähköpostilla sekä seuran nettisivujen ja Facebook-sivujen kautta. Kun asioista tiedotetaan useampaa eri kanavaa käyttäen, tieto saavuttaa varmimmin kaikki harrastajat.

 • Tiedotus tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi, sillä seuramme on kaksikielinen.

 • Uusista alkeiskursseista tiedotetaan ilmoitustauluille jaettavilla mainoksilla (esim. kaupat, koulut, kirjastot, uimahallit), nettisivuilla sekä Facebookissa monilla eri sivuilla.

 • Vuosittain järjestetään seuran joulujuhla, jossa muun muassa palkitaan harrastajia ja seuratoimijoita.

 • Lisäksi toimintaan kuuluvat pienimuotoiset harjoitusleirit, vierailijoiden kutsuminen ja mahdollisuuksien mukaan vieraileminen itse muissa judoseuroissa ja leireillä.

 • Pyrimme myös houkuttelemaan vanhoja judokoita uudelleen seuran toimintaan mukaan.

 

Pelisäännöt salilla:

 1. Pese jalat

 2. Leikkaa kynnet

 3. Kumarra

 4. Kunnioita

 5. Ole kohtelias

 6. Tottele ylempiä vöitä!

 7. Tee parhaasi! (pääasia että yrittää!)

 8. Yksi puhuu: opettaja!

 9. Ei tapella!